Vadītājs: Dr. Artūrs Zariņš
Norises laiks: 2020. gada 21. februārī plkst. 12.00–16.00
Norises vieta: LU Akadēmiskā centra Dabas māja, Jelgavas iela 1, 702. telpa
Darba valoda: angļu