Humanitāro zinātņu fakultāte Maira Dandzberga 67034908
Teoloģijas fakultāte Ilze Stikāne 67034441
Vēstures un filozofijas fakultāte Artis Svece 67034992
  Valters Zariņš  
  Ginta Ieva Bikše 25413188
  Andris Šnē 67034992
Filozofijas un socioloģijas institūts Elvīra Šimfa 26193441