Bioloģijas fakultāte Didzis Elferts 67033948
Datorikas fakultāte Jānis Bičevskis 67034488
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Karlīna Engere 26197483
  Gatis Ikaunieks 67033940
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Gunta Vigule 67033914
  Indra Baltmane 67033910
Ķīmijas fakultāte Arturs Vīksna 26400965
Astronomijas institūts Valdis Lapoška 29714973
Atomfizikas un spektroskopijas institūts Rita Veilande 29416579
Bioloģijas institūts Līga Jankevica 67945420
Fizikas institūts Imants Kaldre 67944700
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts Ingus Mitrofanovs 25996533
Ķīmiskās fizikas institūts Artūrs Zariņš 67033937
Matemātikas un informātikas institūts Ilze Auziņa 29484427
Mikrobioloģijas institūts Jānis Liepiņš 29678292
Botāniskais dārzs Signe Tomsone 26390753