Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika Jānis Spīgulis  
Biomedicīna, farmācija Una Riekstiņa  
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte Linda Daniela 67034835
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība Guntis Brūmelis 67033920
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas Juris Borzovs 67034489
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana Olģerts Nikodemus  
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija Solveiga Krūmiņa-Koņkova 28385810
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija Ina Druviete 67034595
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai Sandris Lācis 67033836
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli Donāts Erts 67033936
Reģeneratīvā medicīna, biobanka Andrejs Ērglis 67069541
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja Aija Zobena