Vadītājs: Asoc. prof. Līga Plakane
Norises laiks: 2020. gada 21. februārī plkst. 9.00
Norises vieta: LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 105. auditorija

Referentu reģistrācija ir slēgta

Klausītāji var reģistrēties līdz 20.02. plkst.9.00