Vadītājs: asoc. prof. Antra Ozola
Norises laiks: 2020. gada 31. janvārī plkst. 10.00
Norises vieta: PPMF, Imantas 7. līnija 1