Vadītājs: doc. Diāna Hamkova
Norises laiks: 2020. gada 14. februārī plkst. 9.00–10.30
Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, Juridiskā fakultāte, Mazā aula