Vadītāji: asoc. prof. Ženija Roja, asoc. prof. Henrijs Kaļķis
Norises laiks: 2020. gada 6. martā plkst. 15.00–19.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 702. auditorija
Reģistrācija līdz: 28. februāris