Vadītāji: prof. Normunds Titāns, doc. Linards Rozentāls, doc. Jānis Rudzītis-Neimanis, zin. asistents Nils Sakss Konstantinovs
Norises laiks: 2020. gada 18. februārī plkst. 9.30–18.00
Norises vieta: Microsoft Inovāciju centrs, Kalpaka bulv. 4