Vadītāji: Prof. Janīna Kursīte-Pakule, Prof. Valdis Muktupāvels
Norises laiks: 2020. gada 20. martā, plkst. 11.00 – 15.40
Norises vieta: Visvalža iela 4a, 402. telpa