Vadītāji: Dmitrijs Golonovs, Dr. Tatjana Kuharenoka
Norises laiks: 2020. gada 19. martā, plkst. 14.30 – 18.30
Norises vieta: Visvalža iela 4a, 215.A telpa