Vadītājs: Jeļena Vladimirska
Norises laiks: 2020. gada 24. februārī, plkst. 10.00
Norises vieta: Visvalža iela 4a, 402. telpa