Vadītāji: Tatjana Barišņikova (Tatiana Baryshnikova), Doc. Nadežda Kopoloveca
Norises laiks: 2020. gada 12. - 13. martā, plkst. 10.00
Norises vieta: Visvalža iela 4a