Vadītājs: doc. Agris Bērziņš
Norises laiks:  2020. gada 6. martā plkst. 11.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas 1, 334 telpa