Vadītājs: Iveta Gudakovska
Norises laiks: 2020. gada 2. un 3. martā, plkst. 10.00–14.30
Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, 415. auditorija