Vadītājs: asoc. prof. Baiba Bela
Norises laiks: 2020. gada 21. februārī plkst. 12.00
Norises vieta: Kalpaka bulv. 4., 327. telpa