Vadītājs: asoc. prof. Baiba Bela
Norises laiks: 2020. gada 28. februārī plkst. 13.30–16.30
Norises vieta: Kalpaka bulv. 4., 327.telpa