Vadītāji: prof. Žaneta Ozoliņa, asoc. prof. Iveta Reinholde
Norises laiks: 2020. gada 20. februārī plkst. 16.00
Norises vieta: SZF, Lauvas iela 4., 210. telpa