Vadītāji: Lektore Austra Celmiņa-Ķeirāne, asoc. prof. Māra Deruma-Urdziņa
Norises laiks : 2020. gada 12. februārī plkst. 10.00
Norises vieta: PPMF, Imantas 7. līnija 1, 100 - 100A telpas