Vadītāji: doc. Gunta Siliņa-Jasjukēviča, asoc. prof. Ilze Briška
Norises laiks: 2020. gada 10. februārī plkst. 10.00
Norises vieta: PPMF, Imantas 7. līnija 1