Vadītājs: Ruta Karloviča
Norises laiks: 2020. gada 2. aprīlī, plkst. 12.00
Norises vieta: LU Kuldīgas filiāles zālē, Kalna ielā 19, Kuldīgā