Vadītājs: asoc. prof. Inga Kačevska
Norises laiks: 2020. gada 13. februārī plkst. 10.30
Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, Juridiskā fakultāte, Konferenču zāle