Vadītājs: Prof. Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Norises laiks: 2020.gada 17. martā, plkst. 16:00
Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, Mazā aula