Pieteikšanās anketa

Vietu skaits ierobežots, apmeklējums tikai iepriekš reģistrētiem klausītājiem.

Programma

Vadītājs: prof. Kristīne Strazda-Rozenberga
Norises laiks: 2020. gada 14. februārī plkst. 13.30–15.00
Norises vieta: Raiņa bulvāris 19, Juridiskā fakultāte, Mazā aula

Plkst. 15.15 – 16.30
Teorētiski praktiskā diskusija par mantas noziedzīguma pierādīšanas un konstatēšanas procesuālajām aktualitātēm un modernajiem izaicinājumiem.
Moderē prof. K. Strada-Rozenberga.