Vadītāji: asoc. prof. Ilze Medne, Lektore Kristīne Bērziņa
Norises laiks: 2020. gada 21. februārī plkst. 11.00–16.00
Norises vieta: BVEF, Aspazijas bulv. 5, 423. telpa
Reģistrācija līdz: 14. februāris