Vadītājs: prof. Inna Romānova
Norises laiks: 2020. gada 11. februārī plkst. 12.30–14.00
Norises vieta: BVEF Aspazijas bulv. 5, 424. telpa
Reģistrācija līdz 10. februārim