Vadītāji: prof., LZA akadēmiķe Baiba Rivža, prof. Inna Romānova
Norises laiks: 2020. gada 10. martā plkst. 12.00–17.00
Norises vieta: BVEF, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorija
Reģistrācija līdz: 3. marts