Vadītājs: prof. Aija Zobena
Norises laiks: 2020. gada 28. februārī plkst. 10.00–13.00
Norises vieta: Kalpaka bulv. 4., 327. telpa