Vadītājs: Prof. Andrejs Ērglis
Norises laiks: 2020. gada 20. martā
Norises vieta: LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3

Noris Starptautiskās zinātniskās medicīnas konferences ietvarā