Vadītājs: Prof. Ina Druviete
Norises laiks: 2020. gada 26.februārī, plkst. 12.30
Norises vieta: Raiņa bulvārī 19, Mazajā aulā