Vadītāji: prof. Gvido Straube, asoc. prof. Andris Levāns
Norises laiks: 2020. gada 13. martā plkst. 10.00–16.00
Norises vieta: Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 502. auditorija