Apakštēma: Biofilosofija, ētika un kritiskā domāšana
Vadītājs: doc. Artis Svece
Norises laiks: 2020. gada 19. februāris plkst. 16.00–19.00
Norises vieta: Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris  5, 510. telpa