Vadītājs: prof. Guntis Brūmelis
Norises laiks: 2020. gada 14. februārī plkst. 10.30–12.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 107. auditorija