Vadītājs: Prof. Dr. hab. phys. Jānis Spīgulis
Norises laiks: 2020. gada 14. februārī plkst. 14.00
Norises vieta: LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3