Vadītāji: Prof. Maija Kūle, doktorante Agnese Miķelsone
Norises laiks: 2020. gada 19. februārī plkst. 12.00
Norises vieta: Aspazijas bulv. 5, 503. auditorija