Vadītājs: asoc. prof. Andris Šnē
Norises laiks: 2020. gada 21. februārī plkst. 9.00–17.00
Norises vieta: Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulv. 5, 225. auditorija