Vadītājs: Prof. Ieva Kalniņa
Norises laiks: 2020. gada 13. martā, plkst. 14.00
Norises vieta: Visvalža iela 4a, 217. telpa