Vadītājs: Aivita Putniņa
Norises laiks: 2020. gada 5.- 6.martā, plkst. 9.00 – 17.00
Norises vieta: Kalpaka bulvāris 4, 1. stāva zāle