Vadītājs: Prof. Gunta Roziņa
Norises laiks: 2020. gada 28. janvārī, plkst. 9.00
Norises vieta: Visvalža iela 4a, 402. telpa