Vadītājs: Asoc. prof. Ivars Orehovs
Norises laiks: 2020. gada 19. februārī, plkst. 14.15 – 16.00
Norises vieta: Visvalža iela 4a, 323. telpa