Vadītājs: Asoc. prof. Alla Placinska
Norises laiks: 2020. gada  27. martā, plkst. 10.15 – 13.30
Norises vieta: Visvalža iela 4a, 402. telpa

"Diskursu dažādība”, darba valoda – spāņu un latviešu