Vadītājs: Prof. Andrejs Veisbergs
Norises laiks: 2020. gada 3. februārī, plkst. 14.00 – 15.30
Norises vieta: Visvalža iela 4a