Vadītājs: Asoc. prof. Gita Bērziņa
Norises laiks: 2020. gada 27. februārī, plkst. 10.30 – 14.00
Norises vieta: Visvalža iela 4a, 305. telpa