Vadītājs: Prof. Igors Koškins
Norises laiks: 2020. gada 28. februārī, plkst. 12.00
Norises vieta: Akadēmijas laukums 1, Latviešu valodas institūts

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo slāvistu komiteju