Vadītāji: Prof. Jānis Priede, Prof. Leons Taivāns
Norises laiks: 2020. gada 11. februārī, plkst. 10.00 – 13.00
Norises vieta: Kalpaka bulvāris 4

Apaļais galds - Āzijas studijas globālajā pasaulē
Norises laiks: 2020. gada 11. februārī, plkst. 14.00 – 16.00