Vadītājs: Doc. Antra Leine
Norises laiks: 2020. gada 29. janvārī, plkst. 12.00
Norises vieta: Visvalža iela 4a, 202. telpa