Vadītājs: Prof. Maija Kūle
Norises laiks: 2020. gada 11. martā plkst. 10.00
Norises vieta: Kalpaka bulv. 4., 327. auditorija