Vadītājs: Prof. Maija Kūle
Norises laiks: 2020. gada 10. martā plkst. 10.00
Norises vieta: LU bibliotēka, Kalpaka bulvārī 4, 327. auditorija