Vadītājs: Prof. Arturs Vīksna
Norises laiks : 2020. gada 6. martā plkst. 9.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas 1, 334. telpa