Vadītāji: asoc. prof. Ģirts Stinkulis, prof. Ervīns Lukševičs
Norises laiks: 2020. gada 29. janvāris plkst. 9.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 319. auditorija